Missió i Objectiu del Grup

  • Donar una visió integral de la diàlisi peritoneal (aspectes bàsics, clínics i pràctics).
  • Donar a conèixer la tècnica de la diàlisi peritoneal i fomentar-ne l’expansió com una modalitat de tractament substitutiu renal amb les mateixes condicions que l’hemodiàlisi.
  • Estimular a les noves generacions de nefròlegs a treballar en l’àmbit de la diàlisi peritoneal.
  • Compartir les experiències de les unitats amb més temps de trajectòria en la diàlisi peritoneal amb les unitats de creació més recent.
  • Afavorir la posada en comú de mètodes de treball en l’àmbit de la diàlisi peritoneal.
  • Promoure la recerca en diàlisi peritoneal.